Privacy

Bescherming persoonsgegevens volgens nieuwe privacy wetgeving

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. De bescherming van persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers gebeurt volgens de nieuwe privacy wetgeving.

Privacybescherming

Ik behandel en beveilig persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en verstrek deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van begeleiding door mij aan mij wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van mij en wordt volgens de geldende standaarden van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches behandeld.

Ik houd mij in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Ik leg je persoonsgegevens vast ten behoeve van coaching, mindfulness training of relatietherapie om je te informeren over voor jou relevante activiteiten en diensten van mij en mijn website. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

E-mail:
lisette@vreemdgaan-therapeut.nl

Ook vragen of klachten over mijn privacybeleid en/of mijn cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan mij melden.

Cookies

Ik hou gegevens bij van het bezoek op mijn website om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht.Ik houd mij met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Mijn website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. Ik gebruik cookies om het webbezoek te monitoren, en om de website beter te laten functioneren. Ik gebruik deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Aanmeldingen en informatie aanvragen

Als je iets via een formulier aanvraagt, verstuur je jouw persoonsgegevens via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Ik bewaar een kopie van het ingevulde formulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van eventuele klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan mij door.

Slotbepalingen

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2019.